SAKARYA HAVA DURUMU
Bize Ulaşın Telefon Numarası

Misyon&Misyon

- +

İLİM YAYMA CEMİYETİ’NİN İLKELERİ

İnancıyla, tarihiyle, kültürel birikimiyle ülkemizin insan mozaiğinin sesidir.

Geçmişiyle barışık, geleceğin (21. yüzyılın) vizyonunu yakalayan, kendisi ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilen, tebessüm etmesini bilen, şahsiyetli bir gençliğin yetiştirilmesini hedefler.

Manevi birikimleri yanında, 21. yüzyılın bilim ve teknolojisinden istifade edebilen, branşında en iyi olmaya talip, özgür iradesinin farkında, geniş bir dünya görüşüne sahip gençlerin yetişme zeminini hazırlamak için çaba sarf eder.

Kendisine, anne-babasına, milletine, devletine ve dinine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bu sorumluluklarını davranış haline dönüştürebilen bir gençliğin yetişmesinin yollarını öğretir.

Beden ve ruh bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş ahlaki güzelliklere sahip bir gençliğin yetişeceği şartları hazırlar.

Hür teşebbüse değer veren, yapıcı, üretken ve toplumla barışık olmanın özelliklerine sahip ve birlikte iş yapabilmenin becerilerini kazanmış gençler yetiştirmenin önemini bilir.

Ülkemizin sivil insiyatif olarak kabul ettiği her türlü Vakıf, Dernek, Cemiyet ve Cemaatten bağımsız olarak kendine has özellikler ile faaliyet gösterir. Ancak gerek gördüğünde bu oluşumlarla birlikte hareket eder.

Hizmet verdiği gençliği, kullanılmaya müsait bir gürûh olarak değil, bugünün ve yarının gerçek sahibi ve hizmete en lâyık fertler olarak görür.

Gençliğin zengin potansiyeli ve dinamizminin, kabiliyetleri doğrultusunda gelişimi için gerekli her türlü rehberlik hizmetlerinin verilmesini sağlar.

Öğrencinin en önemli işinin, “öğrencilik” olduğunu kabul eder.

Öğrencinin politize edilmesini sakıncalı bulur.

Öğrencinin branşı dışında kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere aktif katılabilme zeminini hazırlar.

Hizmetlerinden, tüm toplum kesimlerinin âdilane bir şekilde ve hakkaniyet ölçülerine göre yararlanmasına gayet eder; bunu istismar etmek isteyenlere fırsat vermez.